KEO BỌT TRƯƠNG NỞ APOLLO FOAM


KEO BỌT TRƯƠNG NỞ APOLLO FOAM: là chất bọt nhựa tổng hợp dùng để bịt kín những khe hở, đảm bảo các khe hở được dán kín chống sự rung động và tiếng ồn bên ngoài. Thích hợp với hầu hết các nguyên vật liệu xây dựng, có thể cắt, phủ cát, trát thạch cao và sơn, không độc hại cho môi trường 

ỨNG DỤNG: bịt kín cửa sổ, cửa đi, cửa trượt, trám kind khe hở, lỗ hổng quanh ống, lỗ thông hơi, đường dẫn tiện ích

THÀNH PHẦN:  nước, dầu, axit, dung môi, chất vi sinh và chống ăn mòn 


Còn hàng

BẢNG THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Nhiệt độ thi công:

+50C - +35 0C ( tối ưu 200C )

Tỷ khối:

15- 23 kg/m3

Độ đặc:

Không sụp ( ASTM C639-5 )

Tính dẫn nhiệt:

0.037 W/m.k ( 370C )

Thời gian khô ngoài:

10 – 15 phút ( tại 200C, 60% RH )

Thời gian cắt:

40 phút ( tại 200C, 60% RH )

Thời gian khô hoàn toàn:

24 giờ ( tại 200C, 60& RH)

Hiệu suất:

56 I

Thời hạn bảo quản:

12 tháng ( tại 200C )

Sản phẩm liên quan
HOTLINE: